Nabídka služeb

  • hostesky a promotéři
  • tlumočnice po celé ČR i zahraničí
  • produkce na vaše akce
  • nabídka programů
  • hudby
  • cateringu
  • fotodokumentace
  • výzdoba
  • doprava a vše další

Registrace

Odesláním své registrace potvrzuji, že jsem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 tohoto zákona, zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoliv odvolat a mám právo přístupu ke svým osobním údajům. Souhlasím s tím, že agentura LS production je oprávněna bezplatně užít mé jméno, příjmení a podobiznu na svém webu a propagačních materiálech a souhlasím se zasílání mé karty klientům k výběru na akce.

Více viz. Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů